Advokat Anna-Karin Holland

Partner

Anna-Karin Holland har 30 års erfarenhet av högkvalificerat juridiskt arbete inom svensk och internationell affärsjuridik med spetskompetens inom:

Aktiemarknadsrätt
Bolagsrätt
Bolagsstyrning och bolagsrättsliga compliancefrågor
EU-rätt
Finansmarknadsrätt
Företagsförvärv
Kommersiella avtal
Konkurrensrätt
Marknadsrätt
Offentlig upphandling
Tvistlösning
Upphovs- och varumärkesrätt

Anna-Karin Holland har varit verksam i tingsrätt och hovrätt, på advokatbyråerna Baker & McKenzie, Delphi, Gozzo och Nordenson, Utrikesdepartementet som regeringens processförare i EU-domstolen, AB Electrolux (publ) som koncernbolagsjurist, och på Scandi Standard AB (publ) samt Unilever Sverige AB som chefsjurist.

Erfarenhet

Unilever Sverige AB, chefsjurist Norden och business integrity officer, 2017
Scandi Standard AB (publ), chefsjurist 2014-2016
Holland Advokatbyrå KB, partner och medgrundare 2013-
Nordenson Advokatbyrå, advokat 2008-2013
Gozzo Advokater, advokat 2005-2008
Holland Advokatbyrå, partner och grundare 2005-2013
AB Electrolux (publ) Koncernstab Juridik, koncernbolagsjurist 2000-2005
Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor, ämnessakkunnig och Regeringens processförare i EU-domstolen 1999-2000
Advokatfirman Delphi & Co Stockholm, advokat 1995-2000
Baker & McKenzie Advokatbyrå Stockholm, advokat 1991-1995
Gotlands tingsrätt och Svea Hovrätt, tingsnotarie och hovrättsfiskalsaspirant 1988-1991

Utbildning

University of Amsterdam Master of Laws EU-rätt 1991
Lunds Universitet jur.kand. 1988
Lunds Universitet Franska 1984

Språk

Svenska, engelska och franska

Publikationer

Medförfattare till: Konkurrensrätten i EG och EES (ISBN 91-38-50-119-8)
Competition Law in the EC and Western Europe (Kluwer Law International, 1995)

Övrigt

Föreläsare: VJS 2009 Förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, Stockholms och Umeå Universitet och klientutbildningar

Medlemskap

Europarättsliga föreningen
Föreningen för konkurrens- och marknadsrätt
Försäkringsjuridiska föreningen
LIDC (International League of Competition Law)
Nätverket för Offentlig upphandling
Sveriges Advokatsamfund